Handelsbetingelser

Nedenstående almindelige leveringsbetingelser for Dantas Handel & Service ApS træder i kraft ved accept af ordrebekræftelsen, medmindre der er indgået en anden skriftlig aftale med parterne.

Priser

Den gældende pris vil fremgå af ordrebekræftelsen. Der vil altid gælde prislisten, medmindre der er igangværende tilbud eller andet aftalt med kunden. Der tages forbehold for trykfejl i både trykt og online materiale. Alle priser oplyses uden moms.

Tilbud

Tilbuddet gælder, så længe lager haves, og i de størrelser, farver og modeller, der er på lager. Ved faste tilbud kan disse ikke gælde, afhængigt af hvad der er aftalt.

Annullering og Ændring

Ændring og annullering af ordre kan accepteres for lagerførte produkter, før leveringen er sat i gang.

Levering/Fragt

Hvis intet andet er aftalt, pålægges alle leveringer under 2.000,00 DKK ex. moms et fragttillæg på 110,00 DKK ex. moms. Varer, der skal leveres på paller, selvom de overskrider beløbet på 2.000,00 DKK, pålægges et fragttillæg. Kontakt os for yderligere oplysninger. Ordre leveres inden for 2-5 hverdage. Varelager kan afhentes gratis. Afhentning skal aftales på forhånd.

Returvarer

Retur af varer kræver forudgående aftale og obligatorisk forevisning af den originale faktura. For at kunne returnere varer til Dantas Handel & Service skal varen tydeligt mærkes med et returvarenummer tildelt af Dantas Handel & Service. De returnerede varer skal opfylde visse kriterier, herunder at de skal være i ubrugt stand, uden mangler og i deres originale emballage. Vær opmærksom på, at varer, der er specialfremstillet eller skaffet specifikt til kunden, normalt ikke kan returneres. Når returvarer accepteres, vil der blive pålagt et minimumsgebyr på 20% af varens værdi eller mindst 100,00 DKK.

Mangel og Reklamation

Dantas Handel & Service påtager sig ikke ansvar for eventuelle fejl eller mangler, som skyldes forkert behandling, transport, opbevaring, montering eller anden forsømmelse, der ikke kan henføres til Dantas Handel & Service. Dette gælder også for normal slid og brug. Efter at have modtaget varerne er det køberens ansvar at kontrollere, at de modtagne varer er fejlfri inden for 5 hverdage fra modtagelsesdatoen. Hvis køber ønsker at påberåbe sig en mangel, skal køber omgående give Dantas Handel & Service skriftlig besked om manglen samt beskrive, hvad manglen består i, så snart manglen er opdaget eller burde være opdaget.

Betaling

Betalingen er anført på ordrebekræftelsen. Vores standardbetingelse er netto kontant + 8 dage. Hvis betaling sker efter forfaldsdagen, vil der blive beregnet renter. Renter udgør Nationalbankens diskonto + 8% i forbrugerforhold og 2% pr. påbegyndt måned i erhvervsforhold.

Produktansvar

Dantas Handel & Service påtager sig ikke ansvar for skader på køberens eller tredjeparts ejendele, der skyldes defekter ved de leverede produkter, især når disse produkter er beregnet til erhvervsmæssig anvendelse. Vores ansvar dækker på ingen måde driftstab, tidsmæssigt tab, tab af indtjening eller andre indirekte tab, som køberen eller tredjemand måtte pådrage sig. Desuden fraskriver Dantas Handel & Service sig ethvert ansvar for produkter, der indeholder materialer leveret af køberen, samt for produkter fremstillet af køberen, der indeholder materialer leveret af Dantas Handel & Service, medmindre skaden direkte kan henføres til Dantas Handel & Service’s produkter. I tilfælde af ændringer i varen eller indbygning i kombination med andre produkter uden forudgående samtykke fra Dantas Handel & Service, fritages vi fra ethvert ansvar.

Vores ansvar og erstatningsansvar over for Dantas Handel & Service kan under ingen omstændigheder overstige fakturabeløbet for det solgte produkt. Hvis Dantas Handel & Service skulle blive pålagt produktansvar over for tredjeparter som følge af produkter leveret til køberen, forpligter køberen sig til at holde Dantas Handel & Service skadesløs på samme måde, som vi har begrænset vores eget ansvar, som beskrevet ovenfor.

Force majeure og værneting

Dantas Handel & Service fraskriver sig ethvert ansvar for eventuelle manglende opfyldelse af deres forpligtelser som følge af uforudsigelige hændelser eller kræfter uden for deres kontrol. Dette kan inkludere force majeure-tilfælde, krig, optøjer, borgerlige uroligheder, regeringsindgreb, brande, strejker, lockouts, eksport- og/eller importforbud, forsinkede eller manglende leverancer fra underleverandører, mangel på arbejdskraft, brændstofknaphed, uheld under produktion eller test, mobilisering eller uventede militærindkaldelser, valutarestriktioner, transportmangel eller enhver anden årsag, der ligger uden for kontrolområdet for Dantas Handel & Service og som potentielt kan forsinke eller forhindre fremstillingen og leveringen af varer. Hvis levering midlertidigt forhindres af en eller flere af de nævnte omstændigheder, forlænges leveringstiden tilsvarende, og levering inden for den forlængede tidsramme betragtes som rettidig i enhver henseende. I tilfælde af uoverensstemmelser opfordres parterne til at løse disse i mindelighed. Hvis enighed ikke kan opnås, vil uenigheden blive afgjort ved domstolene i overensstemmelse med dansk lovgivning.

 

Kontakt os her

Udfyld venligst kontaktformularen, så hører du fra os indenfor meget kort tid.

Forespørgsel vedr. produkt

Undgå at udfyld formularen flere gange. Samle gerne din ordre i en besked.